Därför bör du deklarera alla inkomster du tjänar på nätet

17 apr

I dessa deklarationstider, kan det vara läge att uppmärksamma ett ämne som sällan berörs men som är mycket nära sammanbundet med att tjäna pengar på internet, nämligen skatt. Sverige är känt för att vara ett land med mycket höga skattesatser, av alla de pengar vi tjänar in går en betydande del till skatt och moms. Eftersom en så pass stor del av kakan går åt till skatt och socialavgifter är det inte direkt konstigt att många lockas av att slippa betala skatt. Somliga väljer en laglig väg och bosätter sig i länder med lägre skatter, emedan andra helt sonika struntar att betala in skatten.

En av de vanligaste anledningarna till varför man väljer att inte deklarera sina inkomster från exempelvis Adsense eller andra affiliatenätverk, är att man anser att de inte är tillräckligt stora för att vara värda mödan att ta upp i deklarationen.  Men att av denna anledning låta bli att deklarera internetinkomster kan straffa sig i längden.

Visa välvilja

Även om det för de flesta omständigheter och situationer finns väl utarbetade regel och riktlinjer för hur saker och ting skall deklareras och beskattas är deklaration ingalunda en stelbent varelse. Kontrollanterna på skatteverket är människor precis som alla andra och därför agerar de även typiskt mänskligt.  För att upprätthålla en god relation och ännu viktigare följa lagar och bibehålla god kontroll över sina inkomster, är det därför viktigt att redan från den första intjänade kronan visa välvilja gentemot skatteverket.

Tillåt mig illustrera vad jag menar med en liknelse från en avfallsstation:

På de flesta avfallsstationer runtom i Sverige finns ett antal olika kärl och containers utplacerade, i dessa förväntas du slänga enbart de material och ämnen som står angivna på behållarna. Eftersom sophanterarna vet med sig att det fuskas en hel del med sorteringen av sopor, står de ofta och är ”behjälpliga” (läs övervakar sophantering).

 

 

När du anländer till tippen med bilen full av skräp, vet du med dig att allting kanske inte är optimalt sorterat och dessutom har du ett antal saker som du inte alls vet var de skall slängas. Du har nu två val, antigen kan du slänga prylarna i fösta bästa container och hoppas på att sophanteraren in kommer på dig, alternativt kan du fråga arbetaren på sopstationen om råd.

 

 

Väljer du att medvetet smussla med soporna kan du mer eller mindre räkna med att sophanteraren sedan kommer följa varje steg du tar, väljer du däremot att visa vilja att lära dig och göra rätt för dig, kommer ingen att hålla dig skyldig för ett eller ett par misstag (vi är ju trots allt människor och människor begår misstag).

Med denna liknelse ville jag illustrera vikten av att visa välvilja när det kommer till att betala skatter. Även om du idag inte tjänar några större pengar, vet du inte vad morgondagen har att ge. Genom att göra rätt för dig idag, kommer du sannolikt slippa en hel del bekymmer i ett senare skede. Oavsett om det är sophanteraren eller skatteverket du hamnar i onåd med, kan du vara säker på att resultatet är det samma, du kommer granskas i sömmarna och varje steg du tar kommer att följas.

Genom att spela med öppna kort på avfallsstationen och gentemot skatteverket slipper du bli granskad i sömmarna

Ytterligare anledningar att betala skatt och socialavgift

  • Du är enligt lag skyldig att betala skatt på tjänsteförsäljning och verksamhetsinkomster.
  • Du ser till att din pension växer.
  • Du hjälper till att betala så att Sverige fungerar.
  • De flesta andra gör det!
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *