Frihet under ansvar

20 maj

Jag har nu sedan ett par år tillbaka i tiden drivit egen firma och haft internet som arbetsplats. För det mesta trivs jag bra med mitt jobb även om det ibland kan kännas lite ensamt. Fast samtidigt värderar jag den … Read More »

14 arbeten du kan utföra i hemmet

13 apr
idag är möjligheterna att jobba hemifrån och tjäna pengar relativt goda

IT och Internet har revolutionerat och omdanat vårt samhälle. Idag är det inte längre något absolut måste, att befinna sig på en arbetsplats för att utföra ett arbete.  Trots att möjligheterna att jobba hemifrån är större än någonsin tidigare, fortsätter … Read More »