Investera i vindkraft och satsa på miljön

27 apr

Det går att tjäna pengar på vindkraft, på både lång och kortsiktigt. Miljömedveten tycks att vaknat till liv igen i Sverige efter ett par år av dvala. Den aktiva miljöpolitiken somnade in någon gång i samma veva som den ekonomiska krisen 2008 och med den satsningen på förnyelsebar energi. Men nu är vindkraft åter högaktuellt.

De senaste åren har en omfattande utbyggnad av den storskaliga svenska vindkraften genomförts.  Samtidigt locks konsumenter att investera i småskaliga vindkraftverk.  Tanken är att vem som helst kan köpa vindkraftverk och föra upp detta i närheten av sitt hushåll. Givetvis krävs det vind och tillgång till en viss areal för att detta skall kunna komma att vara aktuellt. Men för den som har ytan och blåsten på sin sida är vindkraft något att överväga.

Vinsten med att satsa på vindenergi är tvåfald, dels är det möjligt att sänka elkostnaderna och dels gynnar det miljön.

Ett alternativ för den som inte har plats, tid eller lust att investera ett eget vindkraftverk, men som alltjämt vill ta del av vindkraftens rika frukter, är att köpa vindandelar. Innehav av en eller flera sådana andelar påvisar delägarskap i vindkraftverk eller vindkraftpark. Denna typ av ägande berättigar dig till sänkta elkostnader, då du slipper betala fullt pris för den energi som produceras i vindkraftverket.

Men vindkraft som energiform är inte oproblematisk, det krävs vind för att energiproduktion bokstavligt talat skall snurra på. Ett område i Tyskland drabbas för en tid sedan av en längre period av minskade luftströmningar, detta ledde till att de 40 uppställda vindkraftverken stod i stort sett stilla och den förväntade elproduktionen uteblev. Den senaste tiden har kritiska röster höjts i debatten och satsningen på vindkraft har beskrivits som meningslös (Brännpunkt SVD.se  22 april 2012).  Hur det än må vara med vindenergi, är Sverige ingalunda ensamt om att investera stora summor i denna energiform. För något år sedan passerade Kina, USA i kampen om vem som har flest vindkraftverk i drift och Asien är ett område där denna form av energiutvinning fått allt större uppmärksamhet. Så vindkraften är till synes här för att stanna.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

2 Replies to “Investera i vindkraft och satsa på miljön

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *